Μας αφορά: Από τις 16 Μαΐου συζητιέται η χαλάρωση των capital controls.

Μέχρι τις 16 Μαΐου το υπουργείο Οικονομικών και η ΤτΕ υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν τον οδικό χάρτη για τη χαλάρωση των capital controls με βάση την τεχνική συμφωνία για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης.

«Ο χάρτης θα περιγράψει τη γενική ακολουθία των βημάτων προς την πλήρη χαλάρωση των περιορισμών, αποφεύγοντας τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και με μέτρα που συνδέονται με μετρήσιμα σημάδια βελτίωσης της εμπιστοσύνης και των συνθηκών ρευστότητας», αναφέρει το Μνημόνιο.

Ξεκαθαρίζει δε πως οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να διευκολύνουν την ομαλή εφαρμογή της χαλάρωσης των capital controls.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα διεξαγάγει έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των καταθετών και θα δημοσιεύσει περίληψη των πορισμάτων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των capital controls στην οικονομία μέχρι τον Νοέμβριο του 2017.

Ο αντίκτυπος των capital controls θα παρακολουθείται με πλήρη ανταλλαγή πληροφοριών με τους θεσμούς.

Οι δε αρχές θα διαχειρίζονται, σε έγκαιρη διαβούλευση με του θεσμούς, τη διαδικασία για τη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο η Τράπεζα της Ελλάδος θα απαιτήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης για τα λιγότερο συστημικά ιδρύματα και αν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2017 δεν διατεθούν κεφάλαια για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

Στη βάση αυτή οι συνεταιριστικές τράπεζες θα έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 να καλύψουν τυχόν ελλείψεις κεφαλαίου.

Τα προαπαιτούμενα μέτρα περιλαμβάνουν και δύο σημεία – κλειδιά για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων»: τη διευκόλυνση της δραστηριότητας των εταιρειών διαχείρισης και τη νομική ασυλία των τραπεζικών στελεχών.

Πρόκειται για παρεμβάσεις, που σύμφωνα με τους δανειστές, θα ξεκλειδώσουν τη δευτερογενή αγορά δανείων που επιχειρείται να διαμορφωθεί.

Μάλιστα με βάση την αποτίμηση των συνθηκών της αγοράς των NPLs από την ΤτΕ, ζητείται η τροποποίηση του πλαισίου σε 10 σημεία. Για ορισμένες από τις τροποποιήσεις χρειάζεται νομοθέτηση ως τις 16 Μαΐου και θα ακολουθήσει συνολικά πράξη της ΤτΕ ως το τέλος του μήνα. Άντε να δούμε λίγο καλύτερες ημέρες….

Comments

comments