Θεατρική παράσταση “Καθρέφτες”: Βοήθεια για την νευρική ανορεξία

 

Το “επιστρέφω” είναι σύλλογος γονέων και φίλων πασχόντων από Διαταραχή Πρόσληψης Τροφής. Με αφορμή την παράσταση “Καθρέφτες” προσκαλεί όλους να στηρίξουν με την παρουσία τους τους σκοπούς του συλλόγου για τη νευρική ανορεξία.

Η νευρική ανορεξία (anorexia nervosa) είναι μια γενετικά καθορισμένη διαταραχή του εγκεφάλου.

Αυτό θα πει ότι υπάρχουν άτομα των οποίων το γενετικό προφίλ καθιστά τον εγκέφαλό τους περισσότερο ευαίσθητο στη συγκεκριμένη διαταραχή σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Οι δε ευαίσθητοι στην ανορεξία έφηβοι είναι στην πλειονότητά τους αγχωμένα παιδιά. Βιώνουν με δραματικό τρόπο καταστάσεις που σε άλλους συνομηλίκους τους δεν προκαλούν το ίδιο έντονο στρες.

Ετσι ένας χωρισμός, μια αλλαγή σχολείου, μια πίεση για τα μαθήματα μπορεί να λειτουργήσουν σαν πυροδοτικοί μηχανισμοί για τη νευρική ανορεξία.

Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 απο γονείς και φίλους των πασχόντων απο ΔΠΤ και με πρωτοβουλία επιστημονικών φορέων του Αιγινείτιου νοσοκομείου,οι οποίοι είναι και ιδρυτικά μέλη μας.

Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή βοήθειας και κάθε είδους υποστήριξης στους γονείς και φίλους των πασχόντων από ΔΠΤ, αλλά και στους ίδιους τους πάσχοντες.

Οι σκοποί του σωματείου όπως αναφέρονται στο καταστατικό είναι:

-Η υποστήριξη γονέων και δημιουργίας κατάλληλων υποδομών,θεραπευτικών προγραμμάτων για τη ΔΠΤ, για τη λειτουργία ομάδων γονέων και μονάδων θεραπείας ατομικής και ομαδικής.

-Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμκού και της εμπειρίας όσων έχουν νοσήσει ή νοσούν ή έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας σχετικά με τις ΔΠΤ.

-Ηπροστασία των δικαιωμάτων των πασχόντων και η ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης

-Η στήριξη του έργου των δημοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών θεραπευτικών προγραμμάτων

-Η συνεργασία με εγχώριες και αλλοδαπές οργανώσεις, με φορείς της κοινωνίας πολιτών,η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων των μελών του, καθώς και του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού

-Ηεγχώρια και διεθνή συνεργασία με επιστημονικά παρεμφερή κέντρα, οργανισμούς,πανεπιστημιακούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

-Ησυνεργασία με χορηγούς για χρηματοδότηση των σκοπών του σωματείου.

Παρακολουθήστε μαζί μας τη θεατρική παράσταση “Καθρέφτες” προκειμένου να αφυπνιστείτε και να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα της νευρικής ανορεξίας.  Η συμμετοχή σας είναι για καλό σκοπό!

Διαβάστε επίσης:

El Convento del Arte: Πρόγραμμα για τη σεζόν 2017-2018

Comments

comments