ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική προσωπικών δεδομένων
Το efisecrets.gr αποτελεί μια ιστοσελίδα ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Το Efi’s secrets δίνει έμφαση σε πρακτικές που έχει αναπτύξει σχετικά με το privacy policy καθώς κρίνεται απαραίτητο να ενημερώνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος όλα τα θέματα που τον αφορούν. Στα πλαίσια αυτά το efi‘s secrets.gr παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται έτσι ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη η εξυπηρέτηση του χρήστη.

Πρακτικές προστασίας δεδομένων για το Διαδίκτυο
Στα πλαίσια της πολιτικής του efi’s secrets σχετικά με την παροχή ορισμένων εκ των υπηρεσιών του διαδικτυακά με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, έχει υιοθετηθεί από την τελευταία η αναγκαιότητα να παρέχονται οι πληροφορίες ελεύθερα, μέσα στα πλαίσια όμως της προστασίας του ατόμου. Ο σεβασμός των νομοθετικών επιταγών και αρχών της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως έχουν νομοθετηθεί και υιοθετηθεί σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα του efi’s secrets, η οποία είναι πλήρως συνυφασμένη με την πολιτική του , τις βασικές αρχές του και την ιδιαίτερη ευαισθησία του αναφορικά με τα εν λόγω δεδομένα.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια επίσκεψης των sites
Ο κάθε χρήστης όταν επισκέπτεται το efi’s secrets.gr, δεν είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ή να αποκαλύψει τα οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το όνομά του ή τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του. Το efi’s secrets.gr δεν απαιτεί από τον επισκέπτη τέτοιου είδους στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν χρησιμοποιείται κανενός είδους τεχνολογία για τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Το efi’s secrets.gr έχει τη δυνατότητα, και το πράττει κατά βούληση, συλλογής στοιχείων τα οποία όμως δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό, παρά μόνο κάποια στοιχεία γενικότερης πληροφόρησης όπως το όνομα του browser που χρησιμοποιείται ή τη καταμέτρηση του ατόμου που επισκέπτεται το site σαν αριθμό για λόγους μέτρησης της επισκεψιμότητας του site, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εργασίες του efi’s secrets ή για την περαιτέρω προώθηση κάποιων διαφημιστικών ή άλλων ενεργειών αυτού.

Διαδικασίες συλλογής δεδομένων -Φόρμες Επικοινωνίας
Η φόρμα επικοινωνίας του efi’s secretsπου παρέχεται στον χρήστη και δίνει στον τελευταίο το δικαίωμα να επιλέξει εάν θα τις συμπληρώσει ώστε να έρθει σε επικοινωνία με το efi’s secrets αποτελεί μια μορφή συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω του site. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στον χρήστη να επικοινωνήσει με το efi’s secrtes και με άλλους τρόπους οι οποίοι δεν απαιτούν από τελευταίο να καταχωρίσει τα στοιχεία του σε κάποια φόρμα. Σημειώνεται ότι στη φόρμα επικοινωνίας είναι πιθανόν να απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων όπως όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και άλλα στοιχεία. Επίσης κάποια από αυτά θεωρούνται υποχρεωτικά και κάποια άλλα όχι έτσι ώστε να παρέχεται ευρύτερη προστασία στον ενδιαφερόμενο αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν αποκλειστικά σε χρήση της Εταιρίας και η συλλογή τους έχει ως απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και την δυνατότητα επικοινωνίας της ομάδας του efi’s secrets μαζί του. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται άσκοπα και δεν παρέχονται από το efi’s secrets σε τρίτους. Άλλη πιθανή χρήση των στοιχείων είναι η ομαδοποίηση των ενδιαφερομένων και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών της κάθε ομάδας όπως αυτά προκύπτουν, η οποία και αφορά αποκλειστικά σε εσωτερική χρήση. Η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και αποστολής αυτής δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας με το efi’s secrets. Με τη συμπλήρωση αυτών παρέχετε προς το efi’s secretsτη ρητή συγκατάθεση σας για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletters). Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Newsletter του efi’s secrets, παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε ένα από τα ενημερωτικά e-mail με θέμα «Διαγραφή».

Χρήση Cookies από την εταιρία
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτό συμβαίνει με τη πλειονότητα των Internet browsers. Έχετε επιπλέον σαν χρήστης την δυνατότητα να ρυθμίσετε τους browsers έτσι ώστε να μην δέχονται cookies, σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδρομητικά sites της εταιρείας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

Ποιότητα των στοιχείων-Ασφάλεια
Το efi’s secrets.gr πρωτίστως προσπαθεί για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχει. Αυτό είναι προς όφελος και της εταιρείας αλλά και του υποκειμένου της πληροφόρησης. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού το efi’s secrets.gr κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Επίσης η εταιρία φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει εχεμύθεια στα στοιχεία που παρέχει και να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των στοιχείων αυτών από μη εγκεκριμένους παράγοντες που πιθανόν να επιζητούν πρόσβαση σε αυτά.

Αναβάθμιση των πρακτικών προστασίας δεδομένων
Οι πρακτικές που αναφέρονται παραπάνω αντιπροσωπεύουν την τωρινή πολιτική της εταιρείας όσον αφορά τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούνται από την εταιρία. Το efi’s secrets.gr θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τον χρήστη ότι δεν εφησυχάζει, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και δρα αναλόγως. Έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αναθεωρεί και θα αναβαθμίζει τις πρακτικές αυτές έτσι ώστε να κινείται πάντα στους ρυθμούς της εποχής.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικής Σφαίρας αποτελεί μέρος των Όρων Χρήσης του Site και των υπηρεσιών μας. Εάν κάποιος χρήστης/ επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους άνω όρους ή/ και δήλωση, οφείλει να μην χρησιμοποιεί το παρόν Site και τις υπηρεσίες του. Η αποδοχή των όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου από εσάς συνιστά τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς που προαναφέρονται.